Trase yon chimen pou Ayiti

Nou ka tande nan nouvèl gen yon gwoup moun ki konprann peyi a pa ka kontinye mache jan l prale a epi deside lanse yon apèl sitwayen pou nou chanje sa. Si nou tande apèl sa nan radyo oubyen li li nan jounal, nou ka wè non mwen site ladann. Non mwen site, paske se yon pwojè mwen kwè ladann. Paske tou se yon pwojè lòt moun ki nan gwoup la kwè ladann.

Genyen anpil nan moun sa yo mwen pa t janm rankontre anvan. Genyen m te konn tande non yo. Genyen m pa t konn tande non yo. Genyen ki viv kote m viv. Genyen ki viv kote m poko janm rive. Genyen ki te nan politik. Genyen k pa t janm nan politik. Tout moun nan gwoup la diferan. Tout moun nan gwoup la renmen Ayiti. Se sa ki fè nou mete men ansanm. Se sa ki fè nou mete tèt ansanm. Se sa ki fè, jodi a, n ap envite lòt moun rejwenn nou nan misyon nou bay tèt nou pou trase yon chimen pou Ayiti. Yon chimen pou nou retire Ayiti, Ayisyen, Ayisyèn, tèt nou, nan sitiyasyon n ap viv jounen jodi a.

Nan lane 217 avan Jezi Kri, apre viktwa Hannibal nan lak Trazimèn, pandan peyi a nan kriz ak panik, Women yo vote pou Fabius Maximus Quintus vin chèf yo pou batay la. Yon lane avan, Jeneral Fabius te resevwa lòd pou li ale Kataj – yon ansyèn vil nan peyi ki rele Tinizi jodi a – pou mande Hannibal peye reparasyon pou lagè l t ap menn kont Wòm. Hannibal, yon nèg ki pa t manje anyen k frèt – ki pa t konn manje moun ak yon bon vè chianti non plis men sa se yon istwa pou yon lòt jou – te twò fò, te gen twò gwo lame pou misyon sa te yon siksè. Hannibal kontinye batay, anvayi epi pran teritwa Wòm te genyen sou kontwòl li. Se pou sa, lè l vin chèf, olye Jeneral Fabius atake Hannibal dirèkteman, li deside fatige msye pito, anpeche manje ak ravitayman rive jwenn li, tounen yon ti langdeng jiskake l bay vag. O kòmansman, Women yo pa t dakò ak msye, yo te ap tann gwo batay, yo t ap tann gwo revolisyon. Yo te bliye, ak pasyans, dlo kraze wòch.

Nan lane 1519, Kasik Anri, neve rèn Anakowona, antre nan batay kont Panyòl yo. Lè li te piti li te asiste lanmò papa l ak matant li lè Panyòl yo te trayi konfyans yo epi boule kay kote negosiyasyon yo t ap fèt la. Lè Anri vin gran, li pran mòn ak kèk lòt parèy li, lanse l nan yon guerilla – ti lagè – kont Panyòl yo, paske l konn teren an pi byen, genyen tan pou li epi pa prese. Panyòl yo oblije ba l legen, aksepte yo pèdi, siyen yon trete ak li.

Nan lane 1791, Afriken kolon yo te al kidnape mennen isit pou ranplase Endyen yo, leve kanpe kont esklavaj. Fwa sa se kont Blan franse yo t ap batay. Yo pran mòn pou yo tou. Yo prepare yo lajounen, desann sou kolon yo lannuit. Yo batay ak kouraj. Yo batay ak tèt. Yo te konnen yo p ap ka atake dirèk lame ki te pi pisan nan monnn lan. Kidonk yo frape l yon lòt jan. Yo tounen yon ti langdeng nan kò l. Yo atake l bout pa bout. Jiskaske nou rive pran lendepandans nou.

Nan lane 2017, Ayisyen ak Ayisyèn nan peyi a envite leve kanpe pou batay kont koripsyon, kont ensekirite, kont lamizè, kont malmanjay, kont enkonpetans, kont inyorans … kont esklizyon sou tout fòm. Nou konnen lènmi sa yo gran, yo fò, yo pisan. Nou konnen li p ap fasil pou n ba t yo. Nou konnen si nou monte sou yo mal n ap viktim. Men nou anpil. Nou konnen teren an pi byen pase yo. Nou ka pa ka manje mayi moulen cho a nan mitan men nou ka pran li sou kote.

Se pou sa demach pou trase chimen pou Ayiti a li kòmanse ak moun. Moun nan tout seksyon kominal peyi a. Moun sou Entènèt. Moun sou WhatsApp. Moun nan tout kwen peyi a, nan dyaspora a, tout kote moun kontre, pou pale sou rèv yo pou Ayiti, sou plan yo pou Ayiti, sou chimen peyi a ta dwe suiv pou rive kote l dwe rive a.

Jodi a, mwen menm – ak dyòl mwen ak yon gwoup lòt moun – lage m nan batay. M espere w ap suiv nou.


Si w ta renmen konnen plis sou inisyativ la, ou ka vizite sit Entènèt li nan http://www.trasechimen.ht oubyen http://www.feuillederoute.ht . Ou ka ekri tou nan st@feuillederoute.ht oubyen st@trasechimen.ht.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :