Bondye ak Seza

Nou nan lane -399, yon pwosè nan vil Elye (Héliée) etone tout moun. Socrate, gran filozòf vil atèn nan, akize kòm kwa li ta pase nan betiz Dye Site yo. 5 lane avan sa, Atèn, vil wololoy la, sant monn lan ak kote sivilizasyon te pran nesans, te sibi yon gwo defèt pandan lagè Peloponnèz la. 5 lane avan sa, anpi Atèn nan t apral tonbe pou l pa janm leve kanpe ankò.

Te vin gen gwo kriz ekonomik ak tansyon politik apre gè a. Anpil kesyon t ap poze sou mòd vi Atenyen yo, men de jou an jou repons yo te vin pi difisil pou jwenn. Nan ka sa a, fòk yo te jwenn yon moun pou bay pote chay la. Sokrat, ki te bay tèt li non « Mouch chwal» Atèn nan, epi ki te gen disip li yo ki te fin fou ap itilize metòd sokratik la kòm zam pou kritike Atèn-vil-wololoy la, se li ki te pharmakos ideyal la. E yo te akize l kòm kwa:

  • Li pa rekonèt Dye Site a rekonèt yo;
  • Li vini ak nouvo Dye ;
  • L ap kòwonp jèn yo (Xénophon, Mémorables (I, 2, 12-27) ;

Devan jij yo, Socrate, ki te gen 70 lane, rete koyeran, li kesyone tout sa ki t ap di yo, li nève moun yo ak agowans li epi finalman limenm ankò egzekite kondanasyon li a lè li te bwè pwazon ciguë yo te pote pou li a.

Continuer de lire « Bondye ak Seza »