Jodi a, premye Oktòb 2017, nou lanse kanpay #MachinLeta kote nou ap pran foto tout plak machin ki make « Service de l’État » k ap sikile nan lari lè biwo Leta fin fèmen.

Atik 7 arete prezidansyèl 3 avril 2017 la klè. Machin sa yo pa dwe ap sikile apre lè sa, si yo pa genyen otorizasyon espesyal pou sa. Atik 9 la presize tout machin sa yo dwe gare yon kote sòf si Premye Minis la ba yo otorizasyon sòti.

Kidonk depi se machin Leta nou wè nan lari apre 5è nan laprèmidi oubyen nan wikenn pral nan plaj, n ap pran foto yo, ajoute #MachinLeta epi tag Premye Minis la. Pandan tan l vin fè a, l a pran yon titan pou l di nou sa k pou li ladan yo.