Gen 26 lane de sa, yon bèl rèv te detwi

Se te yon fwa yon pèp ki te gen nan listwa l anpil gwo viktwa ki fini sou gwo desepsyon. Viktwa kont lesklavaj nwa ki fini sou zak lasasinay yon anpèrè ki te vle sila yo papa yo an Afrik jwenn yon bagay tou. Viktwa kont kolonizasyon ki debouche sou pèman yon dèt endepandans lan ki mete ekonomi nou ajenou. Viktwa pou libète ki fini … Continuer de lire Gen 26 lane de sa, yon bèl rèv te detwi

Lè Bondye pa vle wè fanm

Nan kòmansman te gen lavi. Lavi te nan fanm, li pat sèlman nan fanm, li te fanm. Lavi se  te « Venus Berekat Rham »  premye moun yo te taye nan wòch sa gen 800 000 lane. Lavi te tout estati sa yo nou jwenn premye moun yo te taye kite pou nou kote yo tap selebre pouvwa fanm genyen. Nan kòmansman fanm te nan nannan lavi. Tout bagay te pase pa li. Majisyèn, deyès ki bay pitit, ki bay lavi. Li te lajwa ak lanmou, li te konn konsole, fè moun vin pi fò. Nan al chache pataje moun li ye a, al chache fè lòt la menm jan avè l, li ofri l yon pòm epi men ni ki bay kòd pou yo pase nan kou li. Continuer de lire « Lè Bondye pa vle wè fanm »

Lè Mizojini tounen Bondye

Nan kòmansman, te gen lavi. Lavi, se andedan fanm li te ye. Lavi, se fanm ki te bay li. Lavi, se te fanm. Se te Vénus de Berekat Rham homo erectus (yonn nan premye moun sou latè) te taye nan wòch sa gen plis pase 800 000 lanne. Lavi, se te tout medam tan lontan sa yo, yonn apre lòt, ki te sèvi ak bèl fòm kò yo pou selebre pi gwo pouvwa fanm ka genyen : kapasite fè pitit. Nan kòmansman, fanm te nannan lavi. Tout bagay se te pou li. Li te fè maji, li te yon deyès, li te bay lavi. E anyen pa t anyen san li menm ki te bay lavi. Nan li, te gen lajwa, abondans ak lanmou. Li te sèvi refij kont lakrent ak laperèz. Li te deside pataje konesans li, fè lòt la vin egal li. Lè li te ofri l pòm lan, li te vann tèt li san l pa konnen paske li te fè l konfyans twòp. Continuer de lire « Lè Mizojini tounen Bondye »