Lè Bondye pa vle wè fanm

Nan kòmansman te gen lavi. Lavi te nan fanm, li pat sèlman nan fanm, li te fanm. Lavi se  te « Venus Berekat Rham »  premye moun yo te taye nan wòch sa gen 800 000 lane. Lavi te tout estati sa yo nou jwenn premye moun yo te taye kite pou nou kote yo tap selebre pouvwa fanm genyen. Nan kòmansman fanm te nan nannan lavi. Tout bagay te pase pa li. Majisyèn, deyès ki bay pitit, ki bay lavi. Li te lajwa ak lanmou, li te konn konsole, fè moun vin pi fò. Nan al chache pataje moun li ye a, al chache fè lòt la menm jan avè l, li ofri l yon pòm epi men ni ki bay kòd pou yo pase nan kou li. Continuer de lire « Lè Bondye pa vle wè fanm »

Masisi ak madivin se peche? Epi!

Depi kèk jou, kesyon sa a pa ka pa la nan intèvyou dives kandida nou yo, kit se pou prezidan, depite oubyen senatè: èske w dakò ou pa ak maryaj omoseksyèl la? Nenpòt jan y ap vire kesyon an pou yo reponn li –e repons lan toujou negatif-, kòmansman sa a pa ka pa la non plis: mwen se kretyen…San nou pa pale de kesyon … Continuer de lire Masisi ak madivin se peche? Epi!