Skip to content

CategoryPersonnel

Vyolans sou fanm nan peyi Ayiti rive menm nivo ak peyi kote ki gen lagè

Nan lanne 1996, yon etid Centre Haïtien de Recherche et d’Action pour la Promotion Féminine (CHREPROF) te montre ke 80% gason ayisyen kwè ke gen bagay ki ka jistifye vyolans … Kontinye li Vyolans sou fanm nan peyi Ayiti rive menm nivo ak peyi kote ki gen lagè