Skip to content

CategoryListwa ak Sèl

Epoutan li te fè respè li wi

Premye fwa li te panse kite katye li, li te fèk sot pase 3 jou kay kèk zanmi li ki rete Dèlma. Li te gen yon djins nwa ak yon … Kontinye li Epoutan li te fè respè li wi