fbpx
Skip to content

AuthorStevens Azima

Satan Ledyab

Sa ki pi popilè nan yo tout la se Lisifè / Baal / Satan / Dyab la. Alafwa anj epi demon, li se an menm tan yon kreyati ak lènmi jire Yawe. Li se Lemal an pèsòn, pandan Yawe se Lebyen an pèsòn. Yawe ki te fè, kreye epi pèsonifye Mal la (2 Wa 6:33, Izayi 45:7, Amos 3:6) e ki te tiye dirèkteman 2,476,633 moun (san nou pa konte Delij la, Sodòm ak Gomò, kalamite Ejip yo, fanm yo pa t menm pran tan konte ak lòt peche orijinèl), pandan Satan li menm gen 10 asasina sèlman nan palmarès li (e menm la, tèks la pale de kòlè Bondye): 7 pitit gason ak 3 pitit fi Jòb yo.

Yon ti kalkil

Depi dimanch 9 dawou (2015) nou konnen an, ni KEP a, ni obsèvatè sa yo ki finalman pa t obsève anyen an, youn pa sanble kapab di nou to patisipasyon nan eleksyon lejislatif yo. Biyè sa a se yon ti kontribisyon tou piti pou ede rezoud gwo pwoblèm sa a atravè yon ti kalkil byen senp.