Skip to content

AuthorJérôme Roodsam

Yon pandemi nan chèche bann

Plizyè milyon moun malad, plizyè milya nan konfinman, plizyè trilyon dola mobilize pou sove ekonomi an… se tout mond lan ki bloke paske yon seri mesye te vle bande.