fbpx

Jan l pase l, pase. Demen, grèv!

Demen, nan yon peyi kote mwatye peyi an p ap leve ni lou ni lejè, yo anonse grèv. Yo di nou ret lakay nou : lagè avèti pa touye kokobe. Revolisyon pou libere Ayiti a ap vanse. Jwèt la fini.

Kounya n fin abitye ak trak ki di nou, si n ta deside sòti pa bliye met non nou anba pye n. Se pa anyen, se jis pou yo ka idantifye nou nan mòg la.

Se pa menm jan ak majistra an apre Okap la ki, nan mikwo jounalis Amelie Baron,  kopye sou Jezi pou l anonse apre siklòn Irma a « kadav yo va reskonsab tèt yo ».

Atansyon pa kapon. Pa gen anyen ki pi di pase lè w nan mòg epi w pa gen espwa y ap ka idantifye w. Bon, mouri w mouri an ka pi di.

Men pèp la tèlman resevwa mesaj sa,  yo fin  abitye avè l, yo pa pè l ankò. Yo tchuipe  l ! Yo vag sou li. Fòk òganizatè yo, moun kap chofe bann nan, jwenn chak fwa y ap anonse yon grèv , yon lòt bagay. Plak la kole, li grave. Sa fè plis pase douzan : nou bouke tande bagay sa yo. Nou vle tande lòt bagay.

Lòt bagay tankou kanpe anfas koripsyon, paspouki, prekarite ak ensekirite, tout gwo zouti sa yo òganizatè vyolans byen kalkile yo  kenbe nan men yo pou bay jarèt a rapò ak fòs kote « tout moun pa egal ego » ki genyen nan peyi a.

Malerezman, lòt bagay sa  yo nap pale a pap vini de maton politik sa yo ki toujou ap  itilize kolè pèp la pou regle zafè yo. Nou paka espere sa nan men  moun sa yo ki  tankou chen kap kouri dèyè vyann santi,  ki toujou bezwen peyi a gate pou yo ka fè yo bè yo. Lòt bagay sa n ap pale a se fòs ponyèt nou ki pou ba nou l. Tankou Barack  Obama te di l «  Se nou n ap tann ». Lè a rive pou n chwazi bò pa nou an.


Version originale: Jan l pase l pase. Demain, la grève! Publié le 17 septembre 2017.

Listwa ak Sèl

Cet article est également disponible en : French

Leave a Reply

%d bloggers like this: