Nou te konnen byen pwòp!

Prezidan Repiblik la priye nou an gras, pou nou kwè li. Se nan pyèj yo pran li. Li pa t konnen si li menm ak madanm li te pral retwouve yo ap ri yon Ayisyèn k ap malmennen im nasyonal la ni ap remèt yon machin wouj tou nèf bay yon ti fi ki t…

Epoutan li te fè respè li wi

Premye fwa li te panse kite katye li, li te fèk sot pase 3 jou kay kèk zanmi li ki rete Dèlma. Li te gen yon djins nwa ak yon mayo ble; li pa t ka rantre lakay li. Jou maten sa a, avan li ale, li te panse ale ak kèk lòt rad. Bal…

Se yon biznismann, se pa yon politisyen

Jou ki te 12 janvye 2015, Bruce Vincent Rauner te vin 42zyèm gouvènè Eta Ilinwa. Li te pwomèt pou li retire Eta sila a nan men politisyen tradisyonèl yo ak tout moun ki gen ti enterè pa yo pou li mete enterè pèp la devan. Sit Entènèt kanpay li a pale de li tankou yon…

Kakistokrasi

Jodi a  premye me,  Nèg bannann  nou an -ki egzije pou nou swiv li epi ki voye yon pinga ban nou pou nou pa kanpe sou wout li paske se li menm ki prezidan– fè lansman karavàn chanjman an.  Pè pa mouri san batize, kifè se nan Nò li debake pandan Sid la anba dlo epi  Lwès…

Si nou mal se fòt malere yo

Maten an, yo fè m wè yon tweet byen dwòl yon atis ayisyen, ki poutan toujou ap di li se yon malere menm jan ak sila li sot di ki aji san reflechi yo, sila ki sèl sa yo regle se pwodui ti vòlè  epi kritike peyi a. Ak ti « blag » sa a, Mesye Zenny…

Ayiti pa w la diferan? #ShameOnYou

Kòm kounye a nou sanse fini ak istwa Carifesta a, mwen ap pran yon ti tan pou mwen reponn moun ki te fache pou de atik mwen te ekri yo -sandipetèt, yo pa t menm li yo – sou Site Solèy avèk « Festival des arts de la caraibes » la. Yo te twouve mwen pa…

Yo ap montre nou kiyès yo ye

Donald Trump se nouvo prezidan eli Etazini Damerik. Lemonnantye sou chòk. Nou pa fin konprann. Nou bezwen pou sa genyen yon sans. Nou ap chèche repons. Nou ap mande tèt nou kijan sa fè rive. Paske nou toujou anba sezisman Brexit la. Kijan moun fè rayisab konsa? Kijan lespri yo fè fèmen konsa? Kijan yo…

Kretyen sa yo, kreten sa yo

Sou paj Facebook Ticket Magazine, gen yon bann enbesil ki deside montre nan ki pwen mantal yo fèb, anba foto antèman antwopològ Rachel Dominique Beauvoir la. Pandan tan sa a, Loop Haïti anonse nou yon seri kretyen kriminèl mete dife nan yon peristil. Jodi a, jou ki 10 janvye 2018 la. Nan peyi Benen, chak…

Yon achtag ki di tout bagay

Se gras ak yon moun ki ap defann Ti Djo — nou ap salye moun lan sou trak sa a- nou rive ekri twazyèm biyè nan seri biyè blòg sou tweet Ti Djo a. Moun sa a, nan espas kèk minit, gentan lage yon demi douzèn kòmantè sou paj Facebook blòg la. Objektif li se…

Rat kay nou yo

Depi kèk tan, jan nou kontinye ap bouche nen nou pou nou bwè dlo santi a plede satiyèt lespri mwen. Jan nou triye sa ki choke nou ak sa ki pa choke nou an kapte atansyon mwen. Mwen panche sou ka moun ki ap chèche solisyon an mòd « chak koukouj klere pou tou je l » yo. Mwen…

Viktim yo pa gen redevans rakonte pèpap istwa yo a

Yon lè, fòk nou fè yon chitapale sou degre renmen pran jòf mele ak jouda yon seri moun nan peyi isit. Koze sa a kite renmen zen dèyè — pwofesè chimi mwen nan segondè, ki te panse li te komik, te konn di zen se sèl metal ayisyen fabrike — pou li tounen yon veritab…

Kòmanse kanpe nan menm kan ak yo

Granm maten an, yon zanmi fè mwen sonje pou mwen fè atansyon lè mwen pral travay. Yè, kèk zanmi ki lòt bò rele mwen pou verifye si mwen byen epitou si mwen ap pran prekosyon. Manifestasyon kont lwa finans 2017-2018 la ap rapousib jodi a, menm jan ak yè, mwen pran devan ( jan mwen…