Skip to content
Derniers billets

Konsèy Elektoral Pèmanan Jovenel Moïse la

Lanui pase, Prezidan Jovenel Moïse ofri tèt li yon nouvo Konsèy Elektoral Pwovizwa (KEP). Etandone moun yo abitye siveye yo t ap mache di yo p ap voye pèsonn nan KEP a, Nèg Bannann nou an inove e envante nouvo sektè pou koz la.

Bòs Nou Ap Kontakte Bòs Ou (4/6)

17 fevriye 2019, Polis Nasyonal arete 7 mèsenè etranje pa lwen Bank santral. Yo di yo an misyon pou gouvènman an, e yo te gen yon pil zam sou yo. Kat jou apre Etazini « sove » yo. Kisa k te pase menm?

Yon pandemi nan chèche bann

Plizyè milyon moun malad, plizyè milya nan konfinman, plizyè trilyon dola mobilize pou sove ekonomi an… se tout mond lan ki bloke paske yon seri mesye te vle bande.

Satan Ledyab

Sa ki pi popilè nan yo tout la se Lisifè / Baal / Satan / Dyab la. Alafwa anj epi demon, li se an menm tan yon kreyati ak lènmi jire Yawe. Li se Lemal an pèsòn, pandan Yawe se Lebyen an pèsòn. Yawe ki te fè, kreye epi pèsonifye Mal la (2 Wa 6:33, Izayi 45:7, Amos 3:6) e ki te tiye dirèkteman 2,476,633 moun (san nou pa konte Delij la, Sodòm ak Gomò, kalamite Ejip yo, fanm yo pa t menm pran tan konte ak lòt peche orijinèl), pandan Satan li menm gen 10 asasina sèlman nan palmarès li (e menm la, tèks la pale de kòlè Bondye): 7 pitit gason ak 3 pitit fi Jòb yo.

Skip to toolbar