#MachinLeta

Jodi a, premye Oktòb 2017, nou lanse kanpay #MachinLeta kote nou ap pran foto tout plak machin ki make “Service de l’État” k ap sikile nan lari lè biwo Leta