fbpx

#PaFèSilans: Yon antrenè akize Dadou Jean-Bart nan abi seksyèl sou plizyè lane

Atik sa se twazyèm tradiksyon sou blòg pou twazyèm atik Romain Molina ak lòt jounalis pibliye nan jounal The Guardian sou dosye abi seksyèl nan Federasyon ayisyèn foutbòl la. Si w potko fè sa, nou envite w li de premye lòt yo, #PaFèSilans : Prezidan Federasyon Foutbòl la gen gwo akizasyon sou tèt li kòmkwa…

Read more #PaFèSilans: Yon antrenè akize Dadou Jean-Bart nan abi seksyèl sou plizyè lane

Satan Ledyab

Sa ki pi popilè nan yo tout la se Lisifè / Baal / Satan / Dyab la. Alafwa anj epi demon, li se an menm tan yon kreyati ak lènmi jire Yawe. Li se Lemal an pèsòn, pandan Yawe se Lebyen an pèsòn. Yawe ki te fè, kreye epi pèsonifye Mal la (2 Wa 6:33, Izayi 45:7, Amos 3:6) e ki te tiye dirèkteman 2,476,633 moun (san nou pa konte Delij la, Sodòm ak Gomò, kalamite Ejip yo, fanm yo pa t menm pran tan konte ak lòt peche orijinèl), pandan Satan li menm gen 10 asasina sèlman nan palmarès li (e menm la, tèks la pale de kòlè Bondye): 7 pitit gason ak 3 pitit fi Jòb yo.

Read more Satan Ledyab

Sant malere

« Ou pa konprann, Patricia, konsa kouzin papa m nan te di m. Anba Divalye, ou te pran sant malere a k ap pwoche lontan anvan li rive sou ou. Se de sant li wi m ap pale w. Yon sant ki di men mwen. Yon santò. Yon sant ki bay je fè mal. »…

Read more Sant malere